Velkommen til Mawaqeet

Mawaqeet kommer fra arabisk som kan oversettes til «fastsatte tider».

Vi i Mawaqeet jobber med å utarbeide bønnetabeller for de forskjellige områdene i Norge. Våre bønnetabeller lages i tråd med forståelsen av klassiske muslimske lærde som var kjent for sin ekspertise innenfor astronomi. 

Teamet i Mawaqeet er også i kontakt med muslimske lærde i dag med lang erfaring innenfor bønnetids arbeid.

For oss er det viktig å ha grundig forståelse for lokale astronomiske forhold i tillegg til å kjenne til Islamsk Fiqh-praksis rundt bønnetider.

I Norge har det blitt brukt mange forskjellige bønnetabeller de siste årene. Vi har sett at mange av dem dessverre har blitt laget med lite forståelse for astronomiske forhold i nordlige områder. Dette har resultert i bønnetabeller med ugyldige eller i det minste veldig problematiske metoder.

Vi ønsker å opplyse hvordan bønnetider fungerer og hvordan Norges plassering påvirker bønnetidene på en enkel måte til muslimer. 

Hvorfor Mawaqeet bønnetabell er den tryggeste å bruke i Ramadan

Bønnens betydning er noe juristene i Islam aldri har tatt lett på gjennom tidene, for det er virkelig det første vi vil bli stilt til ansvar for på dommedagen.

Profeten (sall Allāhu ʿalayhi wa sallam) sa
“Den første gjerningen som tjeneren skal holdes til regnskap for på dommedagen, er bønnen. Hvis den er bra, vil han være vellykket og trygg, men hvis den ikke er bra, vil han være av den uheldige og elendige”. [Abu Dawood, Tirmidhi og Nasa’i]

Det er i lys av dette at vi må vurdere tiden nøye for våre bønner og begynnelsen av vår faste. les mer her

Ramadan 2021

Ramadan 2021 er litt annerledes med tanke på bønnetidene. Bønnetidene våre er basert på solens bevegelser. I Norge har vi flere måneder hvert år hvor solen ikke går langt nok ned under horisonten til at det blir helt mørkt. Vi kaller denne perioden for ekstremperiode. 

Varigheten og datoene for ekstremperioden varierer fra sted til sted. I Oslo er det fra 21. april – 20. august. De siste årene har Ramadan vært i ekstremperioden. I år starter Ramadan rundt 13. april. Det betyr at Ramadan i ca. en uke vil være i normalperioden, mens resten av Ramadan vil være i ekstremperioden. Dette fører til en del store variasjoner i tidene for Fajr og Isha. 

les videre her: Ramadan 2021