Slutt på ekstremperiode i Oslo

Slutt på ekstremperiode i Oslo

Fra 21.8.22 starter normalperioden i Oslo.

Isha Salah vil starte ganske sent (ca 23:32 i Oslo)

Fajr tiden vil også bevege seg ganske raskt dag for dag.

Disse raske endringene er naturlige og skjer pga vår nordlige posisjon. I løpet av 2-3 uker vil tidene bli mer (normale).

Ps: Varigheten av ekstremperioden varierer fra sted til sted. Jo lenger sør jo kortere ekstremperiode, jo lenger nord jo lengre ekstremperiode.

En enkel måte å sjekke når ekstremperioden er over for din by er å laste ned Mawaqeet appen

Mawaqeet app

Velg din by, og sjekk datoen Isha tiden dukker opp. Fra den dagen starter normalperioden i din by.

Hvorfor vi ikke skal følge den nye IRN tabellen

Assalamu alaykum Wa rahmatullahi Wa barakatuh.

Det er mange som har spurt Mawaqeet om deres samarbeid med IRN og hvorfor de ikke ble enige om en felles bønnetabell.

I denne videoen har Mawaqeet lagt fram noen punkter og begrunnelser som en forklaring på hvorfor Mawaqeet ikke skal følge den nye IRN tabellen.

Oppdatering om vårt arbeid de siste månedene

Mawaqeet-komiteen har الحمد للہ vært opptatt med å lage presise og gode løsninger for bønnetidstabeller, som er en av grunnene til at vi enda ikke har fått lansert Ramadan-kalendere.

Websiden vil snart bli oppdatert med Ramadan-kalendere for 2022 in’sha’Allah.

Bønnetidskalkulator

Vi lanserer også snart en bønnetidskalkulator som skal være tilgjengelig på nettsiden vår. Det vil da være mulig for brukeren å skrive inn sin adresse for å få presise bønnetider for hele året.

Møter med Moskeer og imamer

Vi har de to siste månedene hatt flere møter med moskeer, imamer og andre individer.
Det er mange som er positive til vårt arbeid og fremgangsmåte.

Bønnetidskomiteen

Vi har hatt tre møter med bønnetidskomiteen som er ledet av Islamsk Råd Norge.
Vi har dessverre ikke kommet fram til enighet rundt bønnetidene.

Vårt ønske har vært å samarbeide for å komme til enighet rundt bønnetider for fellesskapets skyld, men vi kan ikke vike fra vår prioritet, som er at tabellene blir laget i henhold til læren av fiqh og lokale astronomiske forhold.

Vi lanserer en video med detaljer rundt samarbeidet i løpet av de kommende dagene.

Vi håper dere kan huske oss i deres dua. Må Allah Ta’aala gi oss alle riktig forståelse og styrken til å følge det som er riktig og beskytte oss fra det som er feil.

Ramadankalendre og Bønnetabeller for 2022

Ramadankalendre og Bønnetabeller for 2022 blir snart lastet opp på nettsiden. Vi beklager at det har blitt en del forsinkelser.

Vi jobber med å lage et bedre system for generering av Bønnetabeller, det vil in shaa Allah komme mer Utdypende info om dette.

Ønsker du Ramadan kalender eller bønnetabell for din by, ta kontakt med oss snarest.

Hvorfor Mawaqeet bønnetabell er den tryggeste å bruke i Ramadan

Bønnens betydning er noe juristene i Islam aldri har tatt lett på gjennom tidene, for det er virkelig det første vi vil bli stilt til ansvar for på dommedagen.

Profeten (sall Allāhu ʿalayhi wa sallam) sa
“Den første gjerningen som tjeneren skal holdes til regnskap for på dommedagen, er bønnen. Hvis den er bra, vil han være vellykket og trygg, men hvis den ikke er bra, vil han være av den uheldige og elendige”. [Abu Dawood, Tirmidhi og Nasa’i]

Det er i lys av dette at vi må vurdere tiden nøye for våre bønner og begynnelsen av vår faste. les mer her