Hvorfor vi ikke skal følge den nye IRN tabellen

Assalamu alaykum Wa rahmatullahi Wa barakatuh.

Det er mange som har spurt Mawaqeet om deres samarbeid med IRN og hvorfor de ikke ble enige om en felles bønnetabell.

I denne videoen har Mawaqeet lagt fram noen punkter og begrunnelser som en forklaring på hvorfor Mawaqeet ikke skal følge den nye IRN tabellen.

Oppdatering om vårt arbeid de siste månedene

Mawaqeet-komiteen har الحمد للہ vært opptatt med å lage presise og gode løsninger for bønnetidstabeller, som er en av grunnene til at vi enda ikke har fått lansert Ramadan-kalendere.

Websiden vil snart bli oppdatert med Ramadan-kalendere for 2022 in’sha’Allah.

Bønnetidskalkulator

Vi lanserer også snart en bønnetidskalkulator som skal være tilgjengelig på nettsiden vår. Det vil da være mulig for brukeren å skrive inn sin adresse for å få presise bønnetider for hele året.

Møter med Moskeer og imamer

Vi har de to siste månedene hatt flere møter med moskeer, imamer og andre individer.
Det er mange som er positive til vårt arbeid og fremgangsmåte.

Bønnetidskomiteen

Vi har hatt tre møter med bønnetidskomiteen som er ledet av Islamsk Råd Norge.
Vi har dessverre ikke kommet fram til enighet rundt bønnetidene.

Vårt ønske har vært å samarbeide for å komme til enighet rundt bønnetider for fellesskapets skyld, men vi kan ikke vike fra vår prioritet, som er at tabellene blir laget i henhold til læren av fiqh og lokale astronomiske forhold.

Vi lanserer en video med detaljer rundt samarbeidet i løpet av de kommende dagene.

Vi håper dere kan huske oss i deres dua. Må Allah Ta’aala gi oss alle riktig forståelse og styrken til å følge det som er riktig og beskytte oss fra det som er feil.

Ramadankalendre og Bønnetabeller for 2022

Ramadankalendre og Bønnetabeller for 2022 blir snart lastet opp på nettsiden. Vi beklager at det har blitt en del forsinkelser.

Vi jobber med å lage et bedre system for generering av Bønnetabeller, det vil in shaa Allah komme mer Utdypende info om dette.

Ønsker du Ramadan kalender eller bønnetabell for din by, ta kontakt med oss snarest.

Hvorfor Mawaqeet bønnetabell er den tryggeste å bruke i Ramadan

Bønnens betydning er noe juristene i Islam aldri har tatt lett på gjennom tidene, for det er virkelig det første vi vil bli stilt til ansvar for på dommedagen.

Profeten (sall Allāhu ʿalayhi wa sallam) sa
“Den første gjerningen som tjeneren skal holdes til regnskap for på dommedagen, er bønnen. Hvis den er bra, vil han være vellykket og trygg, men hvis den ikke er bra, vil han være av den uheldige og elendige”. [Abu Dawood, Tirmidhi og Nasa’i]

Det er i lys av dette at vi må vurdere tiden nøye for våre bønner og begynnelsen av vår faste. les mer her

Ramadan 2021

Ramadan 2021 er litt annerledes med tanke på bønnetidene. Bønnetidene våre er basert på solens bevegelser. I Norge har vi flere måneder hvert år hvor solen ikke går langt nok ned under horisonten til at det blir helt mørkt. Vi kaller denne perioden for ekstremperiode. 

Varigheten og datoene for ekstremperioden varierer fra sted til sted. I Oslo er det fra 21. april – 20. august. De siste årene har Ramadan vært i ekstremperioden. I år starter Ramadan rundt 13. april. Det betyr at Ramadan i ca. en uke vil være i normalperioden, mens resten av Ramadan vil være i ekstremperioden. Dette fører til en del store variasjoner i tidene for Fajr og Isha. 

les videre her: Ramadan 2021