Ramadan 2021

Ramadan 2021 er litt annerledes med tanke på bønnetidene. Bønnetidene våre er basert på solens bevegelser. I Norge har vi flere måneder hvert år hvor solen ikke går langt nok ned under horisonten til at det blir helt mørkt. Vi kaller denne perioden for ekstremperiode. 

Varigheten og datoene for ekstremperioden varierer fra sted til sted. I Oslo er det fra 21. april – 20. august. De siste årene har Ramadan vært i ekstremperioden. I år starter Ramadan rundt 13. april. Det betyr at Ramadan i ca. en uke vil være i normalperioden, mens resten av Ramadan vil være i ekstremperioden. Dette fører til en del store variasjoner i tidene for Fajr og Isha. 

les videre her: Ramadan 2021