Hvorfor Mawaqeet bønnetabell er den tryggeste å bruke i Ramadan

Bønnens betydning er noe juristene i Islam aldri har tatt lett på gjennom tidene, for det er virkelig det første vi vil bli stilt til ansvar for på dommedagen.

Profeten (sall Allāhu ʿalayhi wa sallam) sa
“Den første gjerningen som tjeneren skal holdes til regnskap for på dommedagen, er bønnen. Hvis den er bra, vil han være vellykket og trygg, men hvis den ikke er bra, vil han være av den uheldige og elendige”. [Abu Dawood, Tirmidhi og Nasa’i]

Det er i lys av dette at vi må vurdere tiden nøye for våre bønner og begynnelsen av vår faste. les mer her