Hvorfor Mawaqeet bønnetabell er den tryggeste å bruke i Ramadan

Bønnens betydning er noe juristene i Islam aldri har tatt lett på gjennom tidene, for det er virkelig det første vi vil bli stilt til ansvar for på dommedagen.

Profeten (sall Allāhu ʿalayhi wa sallam) sa
“Den første gjerningen som tjeneren skal holdes til regnskap for på dommedagen, er bønnen. Hvis den er bra, vil han være vellykket og trygg, men hvis den ikke er bra, vil han være av den uheldige og elendige”. [Abu Dawood, Tirmidhi og Nasa’i]

Det er i lys av dette at vi må vurdere tiden nøye for våre bønner og begynnelsen av vår faste. les mer her

Hvorfor Mawaqeet bønnetabell er den tryggeste å bruke i Ramadan

Allah (swt) sier i den hellige koranen:

 «(…) Og spis og drikk til den hvite tråden av daggry er tydelig for dere (skilt) fra den svarte tråden (av natten), og fullfør så fasten til kvelden (kommer) (… Koranen 2:187

Spesifisering av riktig Fajr-tid er veldig viktig med tanke på to ting. Ene er at dette er start-tiden for dagens første bønn, det andre er at det også er start-tiden for fasten. Det betyr at man må være ferdig med å spise Suhur-måltidet før Fajr-tiden starter.

En egen artikkel som forklarer detaljert at tiden for Fajr starter når solen er 18 grader under østlig horisont ligger på nettsiden og kan leses her.

I Norge er det flere måneder hvor solen ikke går langt nok ned under horisonten til at det blir helt mørkt. Vi kaller denne perioden for en ekstremperiode. Datoene og varigheten for ekstremperioden varierer fra sted til sted. I Oslo er det ekstremperiode fra rundt 21.april til 20. august.

Denne artikkelen vil fokusere på normalperioden hvor solen går langt nok ned under horisonten til at det blir helt mørkt og vi får en reell Isha- og Fajr-tid.

Problemet med mange kjente bønnetabeller
I år starter Ramadan rundt 13. april. Det betyr at det i Oslo vil være ca. 1 uke med reell Fajr-tid før ekstremperioden starter. Det er ingen uenighet når det gjelder dette.

Problemet med mange kjente bønnetabeller er at Fajr-tiden på disse tabellene starter mye senere enn når Fajr-tiden faktisk inntrer. I utgangspunktet er det ikke noe problem å be Fajr etter at tiden har startet, så lenge man ber den før soloppgang. For eksempel: Fajr starter 03:00 og soloppgang er 05:30. Hvis noen skriver i sin bønnetabell at Fajr er 04:30, vil man si at dette ikke er riktig starttid for Fajr, men om noen ber etter det vil det ikke være noe problem fordi bønnen ble utført innenfor riktig tid og før soloppgang.

I Ramadan derimot vil det å skrive feil starttid for Fajr ha påvirkning på fasten. Hvis Fajr starter 03:00 må man slutte å spise suhur-måltidet før det og man kan ikke fortsette å spise til 04:30 når Fajr-tiden startet for 1,5 timer siden.

IRN og JUN
IRN og JUN har begge laget bønnetabeller som brukes i store deler av Norge. IRN jobber i dag med et bønnetidsprosjekt og vi håper at deres fremtidige bønnetabell ikke vil inneholde de feilene som deres bønnetabell i dag inneholder. De som laget JUN kalenderen har akseptert at deres kalender inneholdt alvorlige feil og har tatt avstand fra den. Siden de to bønnetabellene fortsatt brukes av mange ønsker vi å påpeke konkret hvorfor vi mener at Fajr-tiden deres er feil i Ramadan. Vi vil understreke at dette på ingen som helst måte er et angrep på hverken IRN eller JUN. Vi ønsker kun å informere om det vi mener er klare feil.

Grunnen til at IRN og JUN sin bønnetabell har feil Fajr-tid er fordi begge bruker en såkalt «overgansmetode» fra Fajr i normalperioden til Fajr i ekstremperioden.

IRN skriver på sin nettside:
«Det legges til grunn at de fiqh-messige kriterier for isha og fajr er oppfylt når solen er 18 grader under horisonten. For Oslo er dette oppfylt i​ perioden fra siste halvdel av august til siste halvdel av april.»

Dermed har vi reell Fajr-tid fram til start av ekstremperioden også ifølge IRN.

IRN skriver videre:
«I sommerperioden anvendes syvendelsmetoden. Dette innebærer at isha inntreffer etter første syvendel av natten (regnet som tiden mellom solnedgang og soloppgang), og fajr siste syvendel av natten. Ekstremperioden for Oslo starter fra midten av april og varer til siste del av august. I tiden mellom den normale- og ekstreme perioden benyttes det en ​overgangsmetode for å ha en jevn overgang fra den ene prioden til den annen.»

Dette er grunnen til at Fajr-tiden på IRN og JUN bønnetabell er mye senere enn når tiden faktisk inntreffer.

IRN bruker det de kaller for «syvendelsmetoden» i ekstremperioden. Vi i Mawaqeet mener denne metoden er feil å bruke, det vil komme en egen artikkel om dette snart. Ifølge «syvendelsmetoden» starter Fajr veldig nærme soloppgang, fra mellom 1 time og 15 minutter til 45 minutter før soloppgang. For at det ikke skal bli en «ujevn» overgang fra Fajr i normalperioden som er flere timer før soloppgang til deres «syvendelsmetode» begynner de allerede fra rundt 21. mars (ca. 1 måned før ekstremperioden) og starte en fiktiv Fajr-tid senere enn det det egentlig starter. Dette altså i en periode hvor det eksisterer en reell Fajr-tid.

Som en konsekvens av deres «overgangsmetode» vil deres fiktive Fajr-tid starte ca. 04:28 den 13. april 2021 (1. Ramadan). Dette er ca. 1,5 timer senere enn når Fajr-tiden faktisk inntreffer som er klokken 03:02. Dette vil føre til at folk vil spise Suhur-måltidet lenge etter at Fajr-tiden har startet.

Den 13. april 2021 (1. Ramadan) klokken 04:28 som er IRN sin Fajr-tid for Oslo er solen kun 11 grader under horisonten.

For å forstå hvor lyst det er ved 11 grader har vi filmet østlig horisont når solen var kun 11 grader under horisonten.

https://youtu.be/p29uH6MUaOY
Se på Youtube hvis videoen vises i svarthvitt

Fra videoen kan vi etablere 2 fakta:
1: Fajr-tiden har startet
2: Fajr-tiden har startet for lenge siden.

Til tross for at videoen er filmet med en mobiltelefon, og østlig horisont er dekket av fjell, hus og trær, kan man fortsatt se klart og tydelig et sterkt og godt spredt lys fra solen. Dette indikerer ikke bare at Fajr-tiden har startet, men at den har startet for lenge siden.

Dagene før ekstremperioden starter Irn sin fiktive Fajr-tid senere og senere enn den reelle tiden. Den 21. april 2021 når det også eksisterer reell Fajr-tid starter Irn sin Fajr klokken 04:23 og da er solen kun 9 grader under horisonten og det vil være enda lysere enn da solen var kun 11 grader under horisonten.

Dette kan enkelt dobbeltsjekkes ved at man i Ramadan, 10-15 minutter før Irn’s Fajr-tid ser mot østlig horisont. Man vil klart og tydelig se at Fajr-tiden har startet lenge før det. Dette forutsetter selvfølgelig at det ikke er overskyet.

I artikkelen er Oslo nevnt som et eksempel, men konseptet er det samme i andre byer også.

Mawaqeet bruker reell-Fajr tid under hele normalperioden. Når det ikke lenger blir helt mørkt og ekstremperioden starter mener vi at Fajr-tiden starter ved Nisf-ul-layl (astronomisk midnatt). Les mer om dette her.

Vi vil også understreke at dette er første gang på veldig mange år at Ramadan starter før ekstremperioden. Derfor er dette av enda større viktighet nå. Sist gang Ramadan var utenfor ekstremperioden var i 2011. Eid-ul-Fitr var da ca 31. august. Da hadde vi ca. 20 dager med Ramadan i ekstremperioden, mens de ca. 10 siste dagene var i normalperioden.

Andre bønnetabeller
Flere andre bønnetabeller vi har sett på bruker 90-minutters metoden for Fajr og Isha. Ifølge dem starter Isha 1,5 timer etter solnedgang, mens Fajr starter 1,5 timer før soloppgang. 90-minutters metoden er hentet fra mange av våre muslimske land som ligger mye nærmere ekvator. Solen har mye brattere stigningskurve der, mens nordlige land som Norge har mye flatere stigningskurve for solen. I Mekka og Medina har de Isha-tid 90 minutter etter solnedgang. Der har solen gått langt under 18 grader under horisonten etter 90 minutter og tiden for Isha har startet til og med før det.

Bildet er fra Mekka den 1. april og viser at solen har gått 21 grader under horisonten ca. 90 minutter etter solnedgang, Isha-tiden har startet klart og tydelig. Legg også merke til stigningskurven til solen.

I Norge derimot har ikke solen gått langt nok ned under horisonten 90 minutter etter solnedgang til at Isha-tiden inntreffer.

Bildet er fra Oslo den 1. april og viser at solen kun har gått 11 grader under horisonten 90 minutter etter solnedgang. Isha-tiden inntreffer når solen er 18 grader under horisonten. Legg også merke til at solens kurve er mye flatere i Norge.

I Mekka og Medina bruker de som sagt 90 minutters-metoden, men det kun for Isha. Og som vi har vist over så vil ikke bruk av 90 minutters-metoden gi riktig Isha-tid i Norge.

Fordi man må slutte å spise suhur-måltidet hvis man skal faste, før Fajr-tiden starter, krever det mer presisjon for eksakt start av Fajr-tid. Derfor bruker ikke Mekka eller Medina 90 minutters-metoden for Fajr. Fajr-tiden starter i Mekka og Medina når solen er 18 grader under horisonten.

I Mekka er solen 18 grader under horisonten ca. 1 time og 15 minutter før soloppgang, mens i Norge er solen 18 grader under horisonten rundt 2 timer før soloppgang til vanlig. I dagene før ekstremperioden er solen 18 grader under horisonten nesten 4 timer før soloppgang.

Dette viser klart og tydelig at vi ikke kan bruke 90-minutters metoden i Norge.

Dette viser også viktigheten av forståelse om lokal astronomi når man skal lage bønnetabeller.

Konklusjon
Vi har prøvd å forenkle dette så mye som vi kan, samtidig krever det å gå litt i detaljer for å forstå dette emnet. Etter å ha sett på mange forskjellige bønnetabeller som brukes i Norge, mener vi at Mawaqeet bønnetabell er den tryggeste å følge. Vi ønsker igjen å understreke at dette på ingen måte er ment som et angrep på noen islamske organisasjoner i Norge. Vi ønsker å presentere det vi mener er riktig og påpeke det vi mener er feil. Oppriktighet krever at de lærde presenterer det de mener er rett. Dette har de alltid gjort, uten at det har blitt oppfattet som splid og splittelse.

Problemstillingen om Fajr i ekstremperioden blir tatt opp i del 2 av denne artikkelen som kommer snart

les også Mawaqeet bønnetabell