Ukategorisert

Mawaqeet er fortsatt den tryggeste bønnetabellen å følge

Les artikkelen her

Kommentarer er skrudd av for Mawaqeet er fortsatt den tryggeste bønnetabellen å følge

Mawaqeet er fortsatt den tryggeste bønnetabellen å følge

I fjor publiserte vi en artikkel som het «Hvorfor Mawaqeets bønnetabell er den tryggeste å følge i Ramadan».

I år 2022 har IRN lansert sin nye bønnetabell. Etter flere møter med IRN og gjennomgang av deres nye bønnetabeller må vi fortsatt konkludere med at Mawaqeet sine bønnetabeller er de tryggeste å bruke. Dette både med tanke på Fiqh og lokal astronomi.

I denne artikkelen skal vi forsøke å gå gjennom alle de fem bønnetidene og se på metoden til Mawaqeet og noen av de andre bønnetabellene.

Fajr (normalperiode)

Mawaqeet
Mawaqeet har starttid på Fajr når solen er 18 grader under østlig horisont.
Majoriteten av muslimske lærde gjennom historien til den dag i dag mener at Fajr starter når solen er rundt 18 grader under østlig horisont overalt i verden. Det er også det som blir praktisert i store deler av verden.

Innenfor astronomi er det enighet om at det første lyset fra solen oppstår i horisonten ved 18 grader overalt i verden.

Den eneste forskjellen er hvor lang tid det tar fra solen er 18 grader under horisont til soloppgang. I land som er nærme ekvator tar denne prosessen kortere tid, alt fra kun 70 minutter til rundt 90 minutter. I nordlige land tar denne prosessen lengre tid. I Norge kan det ta rundt 2,5 timer fra Fajr starter til soloppgang.

90 min-tabellene
Noen moskeer bruker «90-minuttersmetoden» for Fajr. De har starttid for Fajr 90 minutter før soloppgang. I mange land som for eksempel Marokko og ander nord-afrikanske land kan 90 minutter passe for Fajr, ettersom det samsvarer med at solen er rundt 18 grader under horisonten.  i Norge derimot, gir 90-minuttersmetoden feil Fajr-tid, da Fajr-tiden trer inn mye tidligere enn 90 minutter før soloppgang.

Tabeller som bruker 7-delsmetoden
Noen moskeer bruker 7-delsmetoden. Ifølge denne metoden deler man tiden mellom solnedgang og soloppgang i syv deler. Den første delen gis til Maghrib, fem deler gis til Isha og den siste delen gis til Fajr. I likhet med 90 min-tabellene gir dette helt feil Isha- og Fajr-tid. Isha-tiden har ikke inntruffet etter den første delen og Fajr-tiden har inntruffet lenge før den syvende delen. Dette kan lett observeres med det nakne øyet. Denne metoden ble anbefalt til noen steder i India hvor dager og netter er omtrent like lange. Denne metoden slår helt feil ut når den implementeres i nordlige land hvor dag og natt ikke er omtrent like lange.

Fatawa fra Darul uloom Karachi (se utdrag lenger ned) og flere andre institusjoner slår fast at denne metoden ikke kan følges i områder med unormale perioder.

IRN
IRN mener basert på sine observasjoner at Fajr starter når solen er 16 grader under østlig horisont (se bilde lenger nede). Dette strider både imot majoriteten av Islamske lærde og astronomi.

Manglende kunnskap om lysforurensning og dens påvirkning på observasjon kan være noen av grunnene til at de dessverre har landet på feil konklusjon når det gjelder starttid på Fajr. De har forsøkt å observere fra steder med mindre lysforurensning enn storbyer, men selv de stedene de har observert fra har fortsatt såpass mye lysforurensning at de stedene ikke kan brukes til pålitelige observasjoner. Dette spesielt ettersom deres observasjoner strider mot etablerte astronomiske data og meningen til majoriteten av muslimske lærde fra hele verden gjennom historien, som er at Fajr-tiden inntreffer når solen er 18 grader under østlig horisont.

Til tross for at IRN mener at Fajr-tiden inntreffer ved 16 grader, viser en gjennomgang av deres kalender at de ikke engang følger sine egne observasjoner.

Under kan dere se eksempel fra IRN sin Ramadankalender for Oslo

Ramadan Date Irn Fajr Grader V/ IRN Fajr 16 grader
1 2022-04-02 04:23 16 04:23
2 2022-04-03 04:19 16 04:19
3 2022-04-04 04:14 16 04:14
4 2022-04-05 04:10 16 04:10
5 2022-04-06 04:06 16 04:06
6 2022-04-07 04:01 16 04:01
7 2022-04-08 03:57 16 03:57
8 2022-04-09 03:52 16 03:52
9 2022-04-10 03:48 16 03:48
10 2022-04-11 03:43 16 03:43
11 2022-04-12 03:38 16 03:38
12 2022-04-13 03:38 15 03:33
13 2022-04-14 03:39 15 03:28
14 2022-04-15 03:39 15 03:23
15 2022-04-16 03:39 14 03:17
16 2022-04-17 03:40 14 03:11
17 2022-04-18 03:40 14 03:06
18 2022-04-19 03:41 13 03:00
19 2022-04-20 03:41 13 02:53
20 2022-04-21 03:41 12 02:46
21 2022-04-22 03:42 12 02:39
22 2022-04-23 03:42 12 02:32
23 2022-04-24 03:42 11 02:23
24 2022-04-25 03:43 11 02:14
25 2022-04-26 03:43 11 02:03
26 2022-04-27 03:44 10 01:49
27 2022-04-28 03:44 10 01:22
28 2022-04-29 03:44 * *
29 2022-04-30 03:45    
30 2022-05-01 03:45    

Forklaring på tabellen:
– Kolonnen som heter IRN Fajr viser IRN sin Fajr tid
– Kolonnen som heter Grader viser hvor mange grader solen er under horisonten ved IRN sin Fajr-tid
– Kolonnen som heter 16 Grader viser hva tiden skal være når solen er 16 grader under østlig horisont
* IRN sier at Fajr starter ved 16 grader. Ut ifra dette skal ekstremperioden ifølge dem starte fra 29. april. Det er fra denne datoen solen ikke lenger går 16 grader under horisonten.

Fra tabellen kan man se at IRN har Fajr ved 16 grader kun fram til 12.april. Etter det går de bort fra 16 grader. Selv om solen fortsatt går 16 grader under horisonten i 16 dager til. Det betyr at de går bort fra sin egen «reelle» Fajr-tid allerede i normalperioden.

Dette fører naturligvis også til at Fajr ifølge IRNs Ramadan-kalender er lenge etter at tiden faktisk inntreffer, som dessverre betyr at folk vil spise suhur etter at Fajr allerede har tredd inn.

Fajr (ekstremperiode)

Mawaqeet
I ekstremperioden har Mawaqeet Fajr ved Nisf-ul-layl. Mange tidligere Fuqahaa har skrevet at Fajr har reell starttid selv i perioder der det ikke blir helt mørkt (ekstremperioden). De har skrevet at Fajr-tiden da starter ved Nisf-ul-layl.

Noen lærde i senere tid har skrevet at Fajr-tiden ikke inntreffer i ekstremperioden. I denne perioden har de skrevet om tre metoder som kan brukes for Fajr-tiden.

  1. Nisf-ul-layl
  2. Aqrab-ul-ayyam
  3. Aqrab-ul-bilad

Metoden Mawaqeet bruker er gyldig både hos dem som mener Fajr-tiden inntreffer i ekstremperioden og hos dem som mener at Fajr-tiden ikke inntreffer i ekstremperioden. Flere av de lærde som mener at Fajr-tiden ikke inntreffer i ekstremperioden, viser likevel til Nisf-ul-layl som den beste metoden, i og med at det er den metoden som likner mest på reell tid.

Det er viktig å påpeke at de lærde som mener at Fajr-tiden ikke inntreffer i ekstremperioden ikke har gitt folk «grønt lys» til å oppfinne egne metoder og tider for Fajr. Man må velge én av de tre ovennevnte metodene.

IRN
I ekstremperioden har IRN valgt å ha starttid for Fajr kun én time før soloppgang. I en video IRN publiserte i fjor nevner lederen for Imam-komiteen følgende:

«Det er ingen i Norge eller i Europa som har større kunnskap om Islam enn Mufti Taqi Usmani»

Deretter sier han at Mufti Taqi Usmani har skrevet følgende tre alternativer for ekstremperioden:

  1. Aqrabul bilad
  2. Fryse tid (Aqrabul ayyam)
  3. nisf-ul-layl

https://youtu.be/MXHURG_ReE8?t=1232

Det er derfor veldig underlig at IRN ikke følger noen av de tre ovennevnte metodene verken i deres gamle eller nye tabell. I IRNs gamle tabell brukte de «7-delsmetoden». Der er Fajr ca. en time før soloppgang slik som i deres nye tabell. Flere Fatawa fra Darul Uloom Karachi hvor Mufti Taqi Usmani er fra understreker at denne metoden ikke kan brukes på steder med ekstremperiode.

Utdrag fra en av Fatwaene kan leses her:

(Etter å ha nevnt de ovennevnte tre metodene) skriver Mufti Sayed Hussain Ahmad fra Darul uloom Karachi følgende:

«Man kan praktisere på hvilken som helst av de tre metodene. Utenom disse, er det noen som gir meningen av 7-dels metoden. Denne metoden er imidlertid ikke for områder som opplever unormale perioder (ekstremperioden). Denne metoden ble gitt av Hadhrat Thanvi (ra) for noen områder i India, som alltid har normale dager. Denne metoden er riktig der, og ikke på steder som har unormale perioder. Så ikke praktiser denne metoden»

https://www.salahtimesuk.com/dukarachi/

Dhuhr

Mawaqeet
For Dhuhr tar vi tiden når solen passerer meridianen og legger på ca. fem minutter.

IRN
Per dags dato ser det ut til at tiden for Dhuhr er ca. den samme i IRN sin tabell som Mawaqeet sin.

Asr

Mawaqeet
Når det gjelder Asr er det to meninger blant klassiske lærde. Disse er kjent som Asr 1x skygge (shafi) og Asr 2x skygge (hanafi). Begge metodene er gyldige og er tilgjengelige i våre bønnetabeller.

IRN
Asr-tiden til IRN har vært veldig problematisk. De valgte å innføre en egen metode for Asr som de kalte for «Asr Wusta». Denne metoden har ingen grunnlag i Fiqh. I flere møter med IRN oppfordret vi dem til å gå bort fra denne metoden og heller implementere de to gyldige metodene for Asr. Ved IRNs lansering var denne metoden fortsatt å finne i deres bønnetidsapp. De hadde tatt bort navnet og kalte den kun for auto. Vi har fått høre at de forhåpentligvis skal gå bort fra denne metoden.

Hvis deres Asr-tid skal være riktig må det være en av de to metodene. Hvis de skal følge Asr 1x skygge om sommeren og Asr 2x skygge om vinteren må det byttes direkte fra den ene metoden til den andre. Det kan ikke være en «overgang» fra en metode til den andre. Med en overgang vil man i «overgangsperioden» få en Asr-tid som verken er 1x skygge eller 2x skygge og vil ende opp som en tredje ugyldig metode.

Maghrib

Mawaqeet
Grunnet refraksjon kan solen fortsatt synes etter «astronomisk solnedgang». Det må derfor legges til noen minutter som sikkerhetsmargin. I Mawaqeet sine bønnetabeller er det lagt til ca. 5 min på «astronomisk solnedgang» for Maghrib-tiden.

IRN
IRN endret sin sikkerhetsmargin fra to til fem minutter etter anbefaling fra Mawaqeet.

Isha (normalperiode)

Mawaqeet
Det er to meninger blant de klassiske lærde når det kommer til Isha. Den ene meningen er at Isha-tiden inntreffer når det røde lyset forsvinner fra horisonten. Dette skjer når solen er ca. 15 grader under horisonten. Den andre meningen er at Isha-tiden inntreffer når det hvite lyset forsvinner fra horisonten. Dette skjer når solen er 18 grader under horisonten. Begge disse meningene er gyldige meninger blant klassiske lærde.

I Mawaqeet sine bønnetabeller starter Isha-tiden ut ifra forsvinningen av det hvite lyset (18 grader). Rundt en måned før ekstremperioden går vi over til Isha-tid ut ifra når det røde lyset forsvinner (15 grader). Isha-tiden er på 15 grader helt fram til ekstremperioden starter (når solen ikke lenger går 18 grader under horisonten).

Etter ekstremperioden (når solen begynner å gå lenger enn 18 grader under horisonten) begynner vi med Isha på 15 grader. Isha er på 15 grader rundt 1,5 måned før vi begynner å følge 18 grader for Isha igjen.

90 min-tabellene
Noen moskeer bruker «90-minuttersmetoden» for Isha. De har starttid for Isha 90 min etter solnedgang. Dette gir feil Isha-tid, da verken det røde eller det hvite lyset har forsvunnet fra horisonten innen det. Disse minuttene er importert fra land som er nærme ekvator og gir helt feil Isha-tider i nordlige land. Eksempler på dette er gitt tidligere i artikkelen.

Tabeller som bruker 7-delsmetoden
(Forklart under Fajr)

Under er to eksempler på bilder som er tatt minst 90 min etter solnedgang i Oslo. Det røde lyset kan ses klart og tydelig med det nakne øyet. Dette viser at «90-mins metoden» og «7-delsmetoden» gir helt feil Isha- og Fajr-tider tider i Norge

Bilde 1: Tatt 16.4.20 klokken 22:08 i Oslo (90 min etter solnedgang). Solnedgang var 20:38
Bilde 2: Tatt 2. mars 2022 klokken 19:22 i Oslo (95 min etter solnedgang). Solnedgang var 17:46

IRN
Etter møter med Mawaqeet og imamer fra deres egen bønnetidskomite besluttet IRN følgende:

  • Isha skal være på 15 grader i hele normalperioden
  • Ekstremperioden starter fra når solen ikke lenger går 18 grader under horisonten
  • Overgang mellom normalperioden og ekstremperioden skal skje over 14 dager fra ekstremperiodens start

IRN valgte plutselig å gå bort fra dette og valgte en falsk Isha-tid 40 minutter etter Maghrib allerede fra 27. mars. Ekstremperioden starter ca. 21. april i Oslo. I nesten en måned før ekstremperioden har IRN en falsk Isha-tid lenge før den faktisk inntreffer. Selv flere uker etter ekstremperioden har de fortsatt den falske Isha-tiden. Etter at Mawaqeet publiserte en video (https://youtu.be/F6fX6SDweks) og de møtte på en del kritikk under deres lansering har de sagt at de skal ha en egen kolonne med reell Isha-tid også. Det er problematisk og forvirrende at folk skal ha to forskjellige Isha-tider å velge mellom i IRNs bønnetabell. En falsk og en reell.

Isha (ekstremperiode)

Mawaqeet
I ekstremperioden er det enighet om at Isha-tiden ikke inntreffer. Man kan da be Isha sammen med Maghrib, men det anbefales å vente rundt 45 minutter.

IRN
I deres beslutning skriver IRN at Isha-tid skal være 40 minutter etter Maghrib for de som vil angi tid, men at Maghrib og Isha kan bes sammen.

Konklusjon

Metodene som brukes av Mawaqeet er ikke basert på vår egen ijtihaad eller meninger. Vi har brukt metoder beskrevet av de klassiske lærde og eksperter innenfor astronomi.

Dessverre er det en god del problematiske forhold i flere av bønnetabellene som er i bruk i Norge, inkludert IRN sin nye bønnetabell. Ved fasting risikerer man å spise til etter at Fajr-tiden har inntruffet, og ved bønn risikerer man å be før tiden har inntruffet.

Vårt mål har vært at muslimer i Norge skal kunne ha korrekte bønne- og fastetider. Vi har også hatt ønske om at den generelle muslimen skal få økt kunnskap rundt bønnetidene.

I Mawaqeet har vi vært opptatte av å være åpne rundt hvilke metoder vi bruker. Slik kan alle som setter av tid til å se videoer eller lese artikler på nettsiden vår få en klar forståelse av og innsikt i metodene som har blitt brukt til de forskjellige bønnene.

Våre uenigheter med de andre tabellene er basert på metoder og ikke noe personlig. Vi håper at denne artikkelen har vært til nytte og har vært enkel å forstå.

Kommentarer er skrudd av for Mawaqeet er fortsatt den tryggeste bønnetabellen å følge