Slutt på ekstremperiode i Oslo

Slutt på ekstremperiode i Oslo

Fra 21.8.22 starter normalperioden i Oslo.

Isha Salah vil starte ganske sent (ca 23:32 i Oslo)

Fajr tiden vil også bevege seg ganske raskt dag for dag.

Disse raske endringene er naturlige og skjer pga vår nordlige posisjon. I løpet av 2-3 uker vil tidene bli mer (normale).

Ps: Varigheten av ekstremperioden varierer fra sted til sted. Jo lenger sør jo kortere ekstremperiode, jo lenger nord jo lengre ekstremperiode.

En enkel måte å sjekke når ekstremperioden er over for din by er å laste ned Mawaqeet appen

Mawaqeet app

Velg din by, og sjekk datoen Isha tiden dukker opp. Fra den dagen starter normalperioden i din by.