IRN eller Mawaqeet? – 2023

IRN eller Mawaqeet?

I begynnelsen av mars 2023 delte Islamsk Råd Norge en pressemelding på sosiale medier med tittelen «God nyhet til muslimer i Norge». Der ble det informert at bønnetider for Sør-Norge er ferdigstilte. Det ble også informert at mange moskeer er enige om å bruke disse nye tidene.

Etter denne pressemeldingen er det mange som har kontaktet oss i Mawaqeet for å spørre om også vi er enige med den nye tabellen og om vi kommer til å følge den.

I løpet av de siste to årene har IRN «lansert» tabellen sin flere ganger. Det har vært møter og lanseringer hvor de nye tidene har blitt presentert.

Senest mars i fjor hadde IRN en stor lansering med tittelen «Lansering av felles standardisert bønnetidstabell».

IRN har gjort endringer flere ganger i metodene sine i løpet av disse to årene. De har presentert en metode, for så å endre den. Dette har skjedd flere ganger og de som ikke følger ekstra nøye med vet dessverre ikke om IRN sin tabell i dag er lik den som ble lansert i fjor, eller om det er den endringen som ble gjort etter Ramadan som gjelder, eller de metodene som de ble enige om på et møte de hadde i januar i år.

Det er ingen tvil i at IRN har tatt flere skritt i riktig retning, og det vil være på sin plass og rose dem for dette.

Dessverre har IRN også gått tilbake fra noen av de gode stegene de har tatt.

Denne artikkelen vil diskutere IRN sin tabell og metode slik den står i dag etter seneste lansering.

Det vil bli brukt begreper som er forklart i andre artikler og vi vil derfor ikke forklare disse begrepene på nytt her slik at artikkelen ikke blir unødvendig lang eller vanskelig å forstå.

Vi begynner med det positive først, deretter går vi gjennom de problematiske aspektene ved deres tabell.

Dhuhr

Ved tidligere lansering hadde IRN 2 sikkerhetsmarginer på Dhuhr. En på 5 minutter og en på 10 minutter. Det ble vekslet mellom disse to på sommer og vinter. Det ser ut til at IRN nå har gått bort fra det og heller satt en sikkerhetsmargin på 8-10 minutter gjennom hele året.

Asr

Ved tidligere lansering introduserte IRN noe som de kalte «Asr Wusta» Dette var veldig problematisk da dette ikke samsvarte med noen av de to gyldige meningene når det kommer til start-tid for Asr. Etter flere diskusjoner og kritikk besluttet de å gå bort fra «Asr Wusta» metoden. I deres nye tabell så er den helt fjernet, og man kan velge mellom de to gyldige metodene for Asr.
Dette er veldig bra.

Maghrib

Her har det blitt lagt på ca. 5 minutter sikkerhetsmargin. Dette er positivt, da det er risiko for at solen fortsatt er synlig i noen minutter etter solnedgang på grunn av refraksjon. Les mer om refraksjon på vår nettside.


Når det kommer til IRN sin Isha og Fajr-tid er det flere problematiske forhold og her oppfordres leserne til å følge ekstra nøye med slik at de enklere kan forstå og sette seg inn i dette.

Isha

IRN har valgt starttid for Isha når det røde lyset (Shafaq al-ahmar) forsvinner fra horisonten. Dette skjer når solen er 15 grader under horisonten. Dette er en gyldig mening som Mawaqeet også bruker.

I tabellen de lanserte før Ramadan 2022 hadde de også Isha på 15 grader, men når Isha blir senere enn 22:00 skulle man ikke lenger følge 15 grader. Dette var problematisk og førte til at fra slutten av mars måned til ekstremperioden starter (rundt 21. april) og fra ekstremperioden slutter (rundt 20 august) til ca. 10 september var Isha-tiden i IRN sine tabeller før tiden inntraff. Disse overnevnte datoene er fra Oslo.
Datoene på ekstremperioden og når IRN sin tabell har Isha tid før den inntreffer vil variere noe fra sted til sted.

Etter Ramadan tok IRN bort den «overgangstiden» og bestemte seg for å følge 15 grader for Isha i hele normalperioden. Dette var en veldig god nyhet.

Den 14.1.2023 valgte de dessverre igjen å innføre «overgangstid» for Isha, som igjen fører til at man ber Isha før tiden inntreffer i ca. 20 dager før ekstremperioden og ca. 20 dager etter ekstremperioden.

For Oslo vil det bety at fra ca. 10. september til ca. 31. mars er IRN sin Isha-tid korrekt. Det positive med dette er at flere av de moskeene som har bestemt seg for å følge IRN sin nye tabell hadde altfor tidlig Isha-tid hele året. De vil nå be Isha på riktig tid store deler av året.

Eneste problemet er de ca. 20 dagene før ekstremperioden og de ca. 20 dagene etter ekstremperioden. Totalt ca. 1 måned og 10 dager er Isha-tiden for tidlig i IRN sine tabeller i Oslo.

I ekstremperioden inntreffer ikke Isha-tiden så der er ikke Isha-tiden til IRN et problem.

Hvorfor overgangstid?

IRN begrunner blant annet med at når det er større avstand mellom Maghrib og Isha enn 120 minutter og at tiden endrer seg mer enn tre minutter på en dag er dette indikasjon på unormalitet. Det at det er over 120 minutter mellom Maghrib og Isha og at tiden endrer seg over 3 minutter på en dag er et veldig merkelig argument for å be før tiden inntreffer. I Oslo er avstanden mellom Maghrib og Isha fra rundt 1 time og 50 minutter til ca. 2 timer og 30 minutter.

Det at tiden endrer seg mer enn 3 minutter pr dag er i tråd med de lokale astronomiske forholdene. Tidene vil endre seg raskere rett før og rett etter ekstremperioden for både Isha og Fajr. Dette burde ikke komme som noe overraskelse, særlig for IRN når de også skriver at deres team består blant annet av astronomer. Dette har med vår nordlige posisjon og jordens aksehelning.

I desember er det nesten 135 minutter mellom Maghrib og Isha i Oslo, uten at man velger å be før tiden.

 

Isha er veldig sent

Et annet argument som også brukes er at Isha blir altfor sen. Dette argumentet er også problematisk. Hvis man ikke følger overgangstid for Isha, vil man for ca. 7 dager ha Isha etter 23:00 før ekstremperioden og ca. 7 dager etter ekstremperioden. Totalt vil det være ca. 14 dager hvor Isha tiden inntreffer etter 23:00 i normalperioden.

I IRN sin nye tabell er Isha etter 23:00 i hele 55 dager (27.5-20.7) i ekstremperioden. Det er merkelig at man kan be Isha etter 23:00 i nesten 2 måneder når tiden ikke inntreffer, men velger å be den før tiden når tiden faktisk inntreffer.

I Oslo er seneste Maghrib rundt 22:45 og den bes på tiden. Hvorfor kan vi be Maghrib 22:45, mens man mener at når Isha blir senere enn 22:00 blir det veldig sent.

IRN sin Isha-tid for Oslo den 10 april er 22:10. Dette bildet er tatt i Oslo den 10.april 2022 klokken 22:16 og viser klart det røde lyset på horisonten (til tross for at en god del av horisonten er dekket av bygninger). Isha inntreffer 22:39 den 10 april. Det er derfor problematisk å gå bort fra 15 grader når Isha blir senere enn 22:00.

Fajr

Å ha korrekt start-tid for Fajr er utrolig viktig. Denne tiden indikerer både start-tid for Fajr-bønn og Slutt-tid for Suhoor-måltidet for den som skal faste.

Det er flere problematiske forhold når det kommer til IRN sin Fajr-tid.
1- IRN mener at Fajr inntreffer ved 16 grader
2- De følger ikke sin egen Fajr-tid i hele normal perioden
3- Under ekstremperioden har de start tid på Fajr kun rundt en time før soloppgang

Det er allerede skrevet flere artikler på mawaqeet.no  nettsiden som viser at majoriteten av tidligere og dagens lærde mener at Fajr-tid inntrer ved 18 grader. Det er også enighet innenfor astronomi at solen begynner å gi lys til horisonten ved 18 grader.

IRN har lagt ut en video på sin nettside angående bønnetidsproblematikken. Der sier Lederen for Imam-komiteen «Det er ingen i Norge eller Europa som har større kunnskap om Islam enn Mufti Muhammad Taqi Usmani (ha)»

Mufti Taqi Usmani skriver følgende når det kommer til start-tid for Fajr:

“After a good deal of research and continuing observation my father Mufti Muhammad Shafi as well as other 99% of the Ulema in Pakistan and India are unanimous on the point that the time of Isha and Fajr begins when the Sun is 18 degree below the horizon. This basis has been confirmed by scientific as well as religious research carried by a large number of scholars in both fields.” (albalagh.net)

Mufti Taqi Usmani skriver dette som svar til en som stilte spørsmål fra USA angående start-tid for Fajr og Isha. Svaret til Mufti Taqi Usmani er i samsvar med islamske lærde og astronomer at 18 grader gjelder for alle steder, ellers hadde det ikke vært relevant å nevne hvor mange grader solen er under horisont når Fajr starter i Pakistan og India til en person som spør angående USA.

I en korrespondanse angående bønnetider med en lærd i Storbritannia skriver den respekterte Muftien følgende:

“The viewpoint of the scholars of Darul Uloom Karachi since the time of my honourable father, Hazrat Maulana Mufti Muhammad Shafee’ Sahab(rh), has been that Subh Saadiq commences when the sun reaches 18 degrees below the horizon, implying that Sehri ends at this time and it is totally impermissible to eat even a morsel after this time for one who is fasting. Similarly, it also implies that the time of Fajr Salah commences at this time, meaning that any person who performs his Fajr Salah at this time will not be required to repeat his Salah as it was performed validly in its time. (wifaqululama.co.uk)

Fra sitatene over kommer det klart fram at ifølge Mufti Taqi Usmani:

  1. Starter Fajr-tiden når solen er 18 grader under østlig horisont
  2. Det er totalt forbudt å spise en eneste matbit etter dette for den som skal faste
  3. Den som utfører Fajr-bønn ved 18 grader trenger ikke å repetere sin bønn, fordi den ble utført i sin riktige tid

Det andre problemet med IRN sin Fajr-tid er at selv om de mener at Fajr-tiden starter ved 16 grader, så velger de å ikke følge det i hele normalperioden. Når Fajr-tiden forandrer seg mer enn 5 minutter på en dag velger de å fryse Fajr-tiden.

Samme argumentet gjentas fra IRN at det er unormalt at tiden forandrer seg mer enn 5 minutter på en dag. Som nevnt tidligere i denne artikkelen er de raske forandringene dag for dag naturlige rett før ekstremperioden.

I Oslo fryser IRN Fajr-tiden fra 13.04.23. Denne datoen faller under Ramadan. Fajr-tiden vil naturligvis starte tidligere og tidligere mens vi beveger oss mot sommeren, så det å fryse den og skrive en «fiktiv» tid for Fajr er veldig problematisk, spesielt med tanke på fasten. Dette fører til at de som faster vil spise Suhoor-måltidet etter selv det IRN mener er start-tid for Fajr.

Å spise suhoor-måltidet i Fajr-tiden, fordi tiden forandrer seg mer enn 5 minutter på en dag er i realiteten absolutt ingen argument.

Det tredje problemet med IRN sin Fajr-tid er i ekstremperioden. Under store deler av ekstremperioden har IRN satt Fajr-tid til kun ca. 1 time før soloppgang. noen dager er det kun 55 minutter mellom Fajr-tid til soloppgang. Dette er ikke blant de tre anerkjente metodene for Fajr under ekstremperioden. Selv IRN sin video hvor lederen til Imam-komiteen siterer Mufti Taqi Usmani, nevnes det tre metoder for «den unormale perioden». IRN velger å følge ingen av dem.

 

Konklusjon

Nå er det ikke lenge til Ramadan og flere moskeer har allerede bestemt seg for hvilken tabell de skal følge.

Så hva gjør du hvis moskeen din har bestemt seg for å følge IRN sin tabell?

Det er ingen problem å be Fajr på IRN sin tid.
Fajr-tiden starter ved 18 grader, så ved 16 grader (IRN sin Fajr-tid) så har tiden allerede tredd inn. Når man skal faste, slutter man å spise ved 18 grader og deretter kan man vente litt og be Fajr i moskeen.

Det må nevnes at det er som regel kun rundt 15-25 minutter forskjell mellom 18 og 16 grader. Kun i perioden rett før og rett etter ekstremperioden er det lengre forskjell mellom 18 og 16 grader. Sjekk eksakt tid for din by på vår nettside.

Så det tryggeste vil uansett være å slutte å spise ved 18 grader. Og som nevnt over er det ingen problem om man ønsker å vente til 16 grader med å be Fajr. Til vanlig er det uansett 15-20 minutter mellom Adhan og Jamaat-tid i moskeen, så man er forbi 16 grader uansett.

Når det gjelder Isha har IRN riktig tid store deler av året. Det er kun rundt 20 dager før og rundt 20 dager etter ekstremperioden at deres Isha tid er for tidlig. For å sjekke hvilke eksakte dager IRN ber Isha for tidlig i deres by, kan dere sammenligne tidene med Mawaqeet sine tider.

 

Vi håper at denne artikkelen har vært opplysende og enkel å forstå. Vi har unnlatt å forklare flere ting i dybden, da de allerede er forklart i andre artikler på nettsiden.

Det anbefales å lese disse.

 

 

Mawaqeet timetabell grundig forklart:
Mawaqeet Bønnetabell – MAWAQEET

Video: Videoer – MAWAQEET

Hvorfor Mawaqeet bønnetabell er tryggest:
Hvorfor Mawaqeet bønnetabell er den tryggeste å bruke i Ramadan – MAWAQEET

Hvorfor vi ikke skal følge IRN [Video]:
Hvorfor vi ikke skal følge den nye IRN tabellen – MAWAQEET

Mawaqeet er forsatt den tryggeste bønnetabell:
Mawaqeet er fortsatt den tryggeste bønnetabellen å følge – MAWAQEET