Viktig informasjon: slutt på ekstremperioden

Ekstremperioden er over og Maghrib & Isha kan ikke lenger slås sammen. Isha må bes til reel tid.

Datoer for slutt på ekstremperioden 2023
Kristiansand 16.august
Stavanger 18.august
Oslo 21.august
Bergen 22.august
Trondheim 31.august

Bønnetider idag (Oslo)Maghrib: kl 20:58 Isha: kl 23:34

Artikkel om ekstremperiode (fra ifjor)https://www.mawaqeet.no/2022/08/slutt-pa-ekstremperiode-i-oslo/