Ramadan 2021

Ramadan 2021 er litt annerledes med tanke på bønnetidene. Bønnetidene våre er basert på solens bevegelser. I Norge har vi flere måneder hvert år hvor solen ikke går langt nok ned under horisonten til at det blir helt mørkt. Vi kaller denne perioden for ekstremperiode. 

Varigheten og datoene for ekstremperioden varierer fra sted til sted. I Oslo er det fra 21. april – 20. august. De siste årene har Ramadan vært i ekstremperioden. I år starter Ramadan rundt 13. april. Det betyr at Ramadan i ca. en uke vil være i normalperioden, mens resten av Ramadan vil være i ekstremperioden. Dette fører til en del store variasjoner i tidene for Fajr og Isha. 

Metoden for å kalkulere Fajr og Isha-tidene er annerledes for normalperiode og ekstremperiode. I normalperioden starter Fajr når solen er 18 grader under østlig horisont. I ekstremperioden går ikke solen så langt ned som 18 grader, det er det som gjør at det heller ikke blir helt mørkt. I ekstremperioden starter Fajr ved «Nisf-ul-layl», det vil si tidspunktet midt i mellom solnedgang og soloppgang. 

Hvorfor Fajr-tiden forandrer seg så mye hver dag før ekstremperioden

Til vanlig så forandrer Fajr-tiden seg med 2-3 minutter hver dag, men de siste dagene før ekstremperioden starter forandrer tidene seg mye raskere. Dette er fordi for hver dag går solen mye mindre under horisonten. Fajr-tiden vil i denne perioden forandre seg 7-10 minutter hver dag og fortsette å øke helt til ca. 15 minutter på en dag til ekstremperioden starter, og det ikke lenger blir helt mørkt. Når det ikke lenger blir helt mørkt går vi som tidligere nevnt over til «Nisf-ul-layl» metoden. I ekstremperioden starter Fajr rundt 01:15-01:30, det vil derfor merkes en «hopp» fra Fajr normalperiode til Fajr ekstremperiode. I Oslo for eksempel vil siste Fajr i normalperioden være 01:45, dagen etter vil Fajr være 01:16 som er ifølge Nisf-ul-layl.

Isha
Tidene for Isha har også store endringer i perioden før ekstremperioden starter. Siden solen går mye mindre ned under horisonten for hver dag, tar det også mye lenger tid før det blir mørkt og tiden for Isha inntreffer. Det gjør at tiden mellom Maghrib (solnedgang) og Isha øker for hver dag som går. Den siste dagen før ekstremperioden starter er tiden mellom Maghrib og Isha på over 2,5 timer. Når ekstremperioden starter blir det ikke lenger helt mørkt og Isha-tiden inntreffer ikke. Selv om Isha-tiden ikke inntreffer er Isha-bønnen fortsatt obligatorisk, Isha-tiden må da beregnes. Det er en del fleksibilitet på når man kan be Isha i ekstremperioden. I Mawaqeet sine bønnetabeller er Isha satt til 40 minutter etter Maghrib.

For at det skal bli en jevn overgang fra reell Isha-tid (ca. 2,5 timer etter Maghrib) til Isha-tid i ekstremperioden som er 40 minutter etter Maghrib, reduseres Isha-tiden med ca. 8 min hver dag i ca. 10 dager. Isha-tiden vil etter det øke med noen minutter hver dag i takt med Maghrib-tiden. 

Les også «Mawaqeet bønnetabell».