Hjem

Mawaqeet kommer fra arabisk som kan oversettes til «fastsatte tider».

Vi i Mawaqeet jobber med å utarbeide bønnetabeller for de forskjellige områdene i Norge. Våre bønnetabeller lages i tråd med forståelsen av klassiske muslimske lærde som var kjent for sin ekspertise innenfor astronomi. 

Teamet i Mawaqeet er også i kontakt med muslimske lærde i dag med lang erfaring innenfor bønnetids arbeid.

For oss er det viktig å ha grundig forståelse for lokale astronomiske forhold i tillegg til å kjenne til Islamsk Fiqh-praksis rundt bønnetider.

I Norge har det blitt brukt mange forskjellige bønnetabeller de siste årene. Vi har sett at mange av dem dessverre har blitt laget med lite forståelse for astronomiske forhold i nordlige områder. Dette har resultert i bønnetabeller med ugyldige eller i det minste veldig problematiske metoder.

Vi ønsker å opplyse hvordan bønnetider fungerer og hvordan Norges plassering påvirker bønnetidene på en enkel måte til muslimer.