Om oss

Mawaqeet kommer fra arabisk som kan oversettes til «fastsatte tider».

Vi i Mawaqeet jobber med å utarbeide bønnetabeller for de forskjellige områdene i Norge. Våre bønnetabeller lages i tråd med forståelsen av klassiske muslimske lærde som var kjent for sin ekspertise innenfor astronomi. 

Teamet i Mawaqeet er også i kontakt med muslimske lærde i dag med lang erfaring innenfor bønnetids arbeid.

For oss er det viktig å ha grundig forståelse for lokale astronomiske forhold i tillegg til å kjenne til Islamsk Fiqh-praksis rundt bønnetider.

I Norge har det blitt brukt mange forskjellige bønnetabeller de siste årene. Vi har sett at mange av dem dessverre har blitt laget med lite forståelse for astronomiske forhold i nordlige områder. Dette har resultert i bønnetabeller med ugyldige eller i det minste veldig problematiske metoder.

Vi ønsker å opplyse hvordan bønnetider fungerer og hvordan Norges plassering påvirker bønnetidene på en enkel måte til muslimer. 

Mawaqeet publiserer artikler, videoer og holder kurser rundt bønnetids-tematikken

Mawaqeet ønsker å lage automatiserte systemer som gjør det enkelt å kalkulere bønnetidene for de forskjellige områdene i Norge. Slik at en person kan søke opp hvilket som helst sted og få oppdaterte bønnetider for det stedet.

Våre bønnetabeller vil dere finne på denne nettsiden og i ibønn appen. For å velge våre bønnetider i ibønn appen velger dere by og deretter mawaqeet.no. kontakt oss dersom du ikke finner stedet ditt og vi vil prøve å lage bønnetabell for stedet ditt så fort det lar seg gjøre. 

Vi har laget bønnetabeller for flere kjente feriesteder i Norge slik at det skal bli lettere for muslimer å få utført bønn til riktig tid. 

Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt.

Styret av Mawaqeet består av følgende personer

  1. Imam Rizwan Dawood (Lillestrøm)
  2. Imam Mohammed Asim (Oslo)
  3. Imam Abdul Waheed Aslam (Stavanger)
  4. Imam Tehsin Abo Barirah (Sandnes/UK)